Onze werkwijze

Snel, persoonlijk & betaalbaar

Ieder conflict is geschikt voor mediation

Mediation is een vrij snelle, zeer persoonlijke, en betaalbare methode voor het oplossen van conflicten buiten de rechter om. Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing oplevert. Hoetmer Arbeidsmediation is van mening dat ieder conflict geschikt is voor mediation, naar gelang er overeenstemming is tot een oplossing vanuit de betreffende partijen. Daarbij willen we nog even de volgende voordelen opnoemen van het deelnemen aan mediation; partijen komen zelf tot een gezamenlijke oplossing, zelfbeschikkingsrecht, het biedt een toekomstgerichte oplossing, het biedt maatwerk, vaak een win-win situatie, tijd- en kostenbesparend, en is bovenal vertrouwelijk: er geldt een geheimhoudingsplicht.

“Mediation biedt maatwerk, vaak een win-win situatie, is tijd- en kostenbesparend, en is bovenal vertrouwelijk: er geldt een geheimhoudingsplicht.”

Ellen Hoetmer, Arbeidsmediator

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend, kennismakingsgesprek geven wij u antwoord op al uw vragen. Daarnaast krijgen alle partijen de gelegenheid om in het kort hun kant van het verhaal over het conflict te vertellen. Mocht hieruit een besluit komen het traject middels mediation voort te willen zetten, dan zullen we concrete afspraken maken over de spelregels binnen de mediation, w.o. Vrijwilligheid, Geheimhouding, en Vertrouwelijkheid. Deze en alle andere afspraken worden vast gelegd middels een mediation overeenkomst, die door alle partijen wordt ondertekend. Vervolgens worden een aantal gesprekken (naar gelang de vorderingen tijdens de mediation) met alle betrokkenen samen gevoerd. Voor elk gesprek wordt gemiddeld anderhalf tot twee uur ingepland. Het uitgangspunt is om tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat te komen.

Piramide van Lencioni

Oplossing & nazorg

Zodra er een oplossing is gevonden, leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het beschrijft uw rechten en plichten. Met de ondertekening ervan, verklaart u dat u zich houdt aan dat wat u bent overeengekomen. Hiermee is de mediation afgerond, en kunnen we, indien gewenst, afspraken maken voor eventuele nazorg.

Hulp nodig? Laat ons je helpen

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek
Neem contact op